Nový užitkový elektromobil

Nákup nového užitkového elektromobilu pro Služby města Lázně Bohdaneč

Celoroční práce na projektu, jehož cílem bylo pořízení nového užitkového elektromobilu, byla závěrem roku 2018 úspěšně zakončena převzetím francouzského vozidla Goupil G5 na bateriový pohon.

Dodavatelem elektromobilu byla společnost KEŘKA s.r.o. Kupní cena dosáhla výše cca 1,18 mil. Kč vč. DPH. Vozidlo na alternativní pohon se okamžitě stalo součástí vozového parku Služeb a plnohodnotným pomocníkem při údržbě lázeňského města.

Podporu udržitelné mobility vedoucí ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí poskytuje Státní fond životního prostředí. Výše dotace poukázaná na účet pořizovatele nového elektromobilu činí 250 tis. Kč.

 

Soubory ke stažení