Přejeme všem obyvatelům i hostům v našem městě krásné léto...