DĚLÁME VŠE PRO ČISTOTU MĚSTA

SLUŽBY MĚSTA LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍ K PRODEJI:

SUROVÉ DŘEVO (listnatý mix)  CENA za m³ (včetně 21 % DPH) 600,00 Kč 

Dřevo je možné zakoupit v areálu Služeb města Lázně Bohdaneč, K Lihovaru 582 po telefonické domluvě.
Doprava: paušální cena v k. ú. Lázně Bohdaneč 200,00 Kč za celý kontejner.
Kontaktní osoba: Ing. Radek Šír, telefon: 723 419 578
V Lázních Bohdanči dne: 19. 11. 2021
 

 Ceník palivového dřeva

Pro aktuální omezení a nařízení sledujte stránky https://koronavirus.mzcr.cz/ .

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Další informace najdete přímo na stránkách SZU: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1