Výzva občanům

Žádáme občany, aby využívali kontejnery určené pro biologický odpad, pouze pro tento účel a nevhazovali do nich odpad, který patří jinam. Obsah kontejneru musí být potom zlikvidovám s daleko vyšším nákladem než je tomu v případě likvidace odpadu biologického. Děkujeme.